ΜΚ-8675 Μετώπες με διχρωμίες- Frame Pastel

ΜΚ-8675  Μετώπες με διχρωμίες ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΟΠΑΚΟ- ΧΑΛΚΟΣ

Color Black Opaco – copper

Τιμή μέτρου / Price per metre

Μοιραστείτε αυτό το προϊόν!

Περιγραφή

ΜΚ-8675  Μετώπες με διχρωμίες ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΟΠΑΚΟ- ΧΑΛΚΟΣ

Color Black Opaco – copper